0855.003.666

Địa chỉ :Tầng 2 Tòa nhà D. Palais Louis Số 6 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian phục vụ: 10h-14h30 18h – 22h

thông tin đặt bàn